foto1
Kolejna recenzja - Natec Alfama Ring Light
foto1
Kolejna recenzja - Natec Alfama Ring Light
foto1
Kolejna recenzja - Natec Alfama Ring Light
foto1
Kolejna recenzja - Natec Alfama Ring Light
foto1
Kolejna recenzja - Natec Alfama Ring Light
e-mail: blogotech@blogotech.eu
Phone: +48

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Podziel się ze mną swoimi uwagami na temat mojego bloga, co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, jakie recenzje chciałbyś tu zobaczyć itp.

Kliknij mnie

 

Spis treści

Konfiguracja

Aby uruchomić system trzeba podłączyć centralkę do prądu oraz uruchomić i aktywować wszystkie czujki. Oznacza to zdjęcie plomb zabezpieczających z baterii a w przypadku czujników ruchu PIR dodatkowo ich uruchomienie. W tym celu trzeba zdjąć obudowę, przesunąć włącznik oraz nacisnąć przez kilka sekund przycisk antynapadowy (powoduje on wzbudzenie alarmu po zdjęciu obudowy czujki, gdy system jest załączony). Powoduje to przejście czujnika PIR w tryb nawiązywania komunikacji z centralą.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 20 20171218 1448199058

Ekran główny aplikacji

Konfiguracja systemu odbywa się za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Przy pomocy przygotowanej przez producenta aplikacji Dione App można dodać i skonfigurować czujki, kamery, użytkowników systemu itp. Aplikację najłatwiej pobrać skanując QR Code umieszczony na pudełku lub w instrukcji. Program przygotowano dla urządzeń pracujących pod kontrolą Androida.
W pierwszym kroku po uruchomieniu trzeba połączyć się z siecią WIFI generowaną przez centralkę. Po podłączeniu zasilania potrzebuje ona ok. 2 minut by podnieść system. Po połączeniu się z siecią definiujemy dostęp Dione do własnej sieci lub możemy zostawić ją jako sieć odseparowaną. Zalecam jednak podłączyć centralkę do lokalnej sieci bezprzewodowej, ułatwi to wiele spraw (aktualizację systemu, udostępnianie kamer, zdalną komunikację z systemem itp.). W tym kroku definiujemy też hasło administratora, które będzie potem używane podczas konfiguracji i obsługi systemu. W kolejnych krokach możemy zdefiniować strefy i podłączyć czujki przypisując je od razu do konkretnej strefy. Potem wystarczy aktywować obszary i oczywiście sprawdzić działanie systemu.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 23 20171218 1421507016 

Menu konfiguracyjne

Pierwsze okno, jakie jest widoczne po uruchomieniu aplikacji zawiera listę lokalizacji objętych systemami bezpieczeństwa Dione. Warto tu zwrócić uwagę, że jedna lokalizacja, to jeden system – jedna centrala. Oznacza to, że z poziomu jednej aplikacji możemy zarządzać kilkunastoma systemami zamontowanymi w różnych miejscach. Po wybraniu jednej lokalizacji przechodzimy do ekranu głównego, na którym widać status systemu – włączony / wyłączony – cztery duże przyciski stref oraz dwa mniejsze, które wyszczególniono łatwo rzucającymi się w oczy kolorami. Przy ich pomocy możemy wezwać pomoc lub wezwać ochronę. O ile pierwszy jest aktywny cały czas, o tyle drugi zadziała wtedy, gdy mamy wykupiony abonament i podłączymy nasz system do firmy zajmującej się profesjonalną ochroną. Załączone strefy wyszczególniono zielonym kolorem, który w przypadku awarii zmienia się na żółty, a w przypadku wyłączenia systemu na szary. Na tle innych, nieaktywnych stref, które są wyszarzane, kolory szybko rzucają się w oczy. W przypadku alarmu, strefa, w której wzbudzony został alarm pulsuje na czerwono. Aktywowanie i deaktywowanie czujników w danej strefie wymaga podania hasła administratora lub użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 25 20171218 2009056697 

Zgłoszenie alarmu 

W lewym górnym rogu głównego okna znajduje się przycisk, przy pomocy którego wywołujemy menu. Znajdują się tam pozycje: Lista obiektów, Stan systemu, Przeglądanie historii, Konfiguracja, Aplikacja do obsługi kamer oraz Konto użytkownika. Pierwsza pozycja prowadzi do ekranu startowego aplikacji, na którym wybieramy obiekt objęty systemem, druga natomiast pozwala sprawdzić stan systemu, podłączonych czujek, wersję firmwaru itp. - syntetyczne informacje, podane w bardzo przystępny sposób. Trzecia pozycja menu pozwala podejrzeć historię wszystkich zdarzeń zarejestrowanych przez system – aktywowanie i deaktywowanie systemu, stref i czujek, uruchomienie alarmów, próby sabotażu, problemy z zasilaniem itp. Przygotowane filtry pozwalają wybrać zarówno zdarzenia, które mają być wyświetlane, jak i przedział czasowy, który chcemy przeanalizować.
Przeskoczę teraz do ostatniej pozycji – konta użytkownika. To tu definiujemy loginy i hasła, podajemy numer telefonu i nadajemy uprawnienia osobom, które mają korzystać z systemu. Dla ułatwienia aplikacja umożliwia pobranie wymaganych danych z książki telefonicznej smartfona. Możemy też zsynchronizować konto ze swoim profilem na Google+, dzięki czemu w aplikacji pojawi się np. nasz awatar z tego systemu społecznościowego. Tutaj też zarządzamy licencją na zdalny dostęp – kosztuje ona 4.90 zł / m-c. Za tę kwotę możemy zapewnić sobie zdalny dostęp do centrali z każdego miejsca, w którym jest Internet.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 33 20171218 1447156882 

Ekran główny z załączoną strefą

Pozostałe dwie pozycje menu: konfiguracja i aplikacja do obsługi kamer, to opcje, które jak nietrudno się domyślić służą do odpowiedniego ustawienia systemu. Wybór konfiguracji spowoduje wyświetlenie okna z nowymi opcjami do wyboru:
- Obiekt – definiujemy adres obiektu objętego systemem
- Użytkownicy – możemy zdefiniować do ośmiu użytkowników systemu i nadać im różne uprawnienia. Producent przygotował pięć zdefiniowanych profili: administrator, użytkownik, serwis, dziecko i ochrona. Możemy też, korzystając z szóstego profilu nazwanego niestandardowy, samodzielnie ustawić uprawnienia dla takiej osoby. Do wyboru mamy możliwość sprawdzenia stanu systemu, wyświetlenie historii zdarzeń, podgląd z kamer, odebranie wezwania pomocy, lokalne wezwanie pomocy, zdalne wezwanie pomocy, lokalne i zdalne potwierdzenie / odwołanie alarmów, lokalne i zdalne odebranie alarmów, lokalne i zdalne wyłączenie / załączenie systemu i w końcu konfiguracja centrali. Jak widać możliwości jest wiele. Oczywiście, każdy ze zdefiniowanych użytkowników musi mieć smartfona i zainstalowaną na nim aplikację, by móc np. aktywować lub dezaktywować system bezpieczeństwa.
- Strefy – definiujemy obszary objęte ochroną, nadając im nazwy oraz ustalając czas, po którym nastąpi wzbudzenie alarmu, jeśli nie dezaktywujemy systemu w określonym czasie. Tutaj też wybieramy ikonę, która będzie reprezentować tę strefę na ekranie głównym aplikacji.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 26 20171218 1216363310

Okno definiowania stref

- Czujki – to tu podłączamy poszczególne czujki oraz przypisujemy je do określonych stref.
- Moduł czujek przewodowych – tu konfigurowane są czujki przewodowe, który w moim przypadku był nieaktywny.
- Kamery – w tym miejscu wprowadzamy dane dostępowe (adres IP, port, login administratora i hasło) kamer, które chcemy podłączyć do systemu.
- Data i czas – ta opcja pozwala na synchronizację czasu centrali ze smartfonem. Robimy to z reguły przy pierwszej konfiguracji centrali (lub po jej resecie do ustawień fabrycznych).
- Aktualizacja programu centrali – w tym miejscu możemy sprawdzić, czy producent opublikował jakąś aktualizację aplikacji i ewentualnie ją uaktualnić
- Usuń obiekt – ostatnia pozycja w menu, która usuwa z aplikacji wszystkie dane związane z obiektem.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 31 20171218 1422242540

Historia zdarzeń rejestrowanych przez system

Ponieważ cały system opiera się na czujkach i kamerach, kilka słów na ich temat. Wspomniałem, że w wersji podstawowej, z centralką dołączane są trzy czujniki: dwa PIR i jeden otwarcia drzwi. Podczas ich podłączania centralka same je wykryła, co było widać po odczytanym pięcioznakowym kodzie identyfikującym czujnik, która podczas próby połączenia jest wysyłany z czujki do centrali. Eliminuje to ryzyko podwójnego przypisania tej samej czujki do centrali. Definiując czujkę, oprócz przypisania do określonej strefy możemy zdefiniować rodzaj alarmu: włamanie, pożar, medyczny, napad, techniczny, gaz, czad. Po raz kolejny producent pokazał dużą kreatywność i zrozumienie potrzeb użytkownika, który chciałby jak najszybciej poznać przyczynę alarmu. Kolejną opcją do wyboru jest typ reakcji czujki: natychmiastowa głośna lub cicha oraz opóźniona.
Niestety, o ile z czujkami znajdującymi się w zestawie z centralką nie było większego problemu podczas podłączania, o tyle z czujnikiem dymu i kamerą nie miałem już tak dobrze. Podłączenie tych elementów jest możliwe, wymaga jednak trochę gimnastyki.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 28 20171218 1730108853

Konfiguracja kamery

Kamery, to niestety urządzenia, które nie znajdują się w katalogu produktów Dione. Na szczęście producent oferuje możliwość podłączenia kamer innych producentów, dzięki czemu system bezpieczeństwa ma pełną funkcjonalność. Niestety, oznacza to, że trzeba było pójść na pewien kompromis i przygotować aplikację w sposób na tyle uniwersalny, by można było podłączyć dowolną kamerę. Aby to zrobić trzeba najpierw zainstalować jej natywne oprogramowanie, odpowiednio skonfigurować, a następnie zdefiniować w programie Dione App. Ponieważ różne kamery przesyłają obraz w różny sposób, producent systemu umożliwił uruchomienie aplikacji do podglądu obrazu z kamery z poziomu swojej aplikacji. Oznacza to m.in., że możemy zbudować system bezpieczeństwa w oparciu o np. osiem kamer różnych producentów (przypomnę, że tyle kamer można podłączyć). Ale oznacza to jednocześnie, że do podglądu rejestrowanego przez nie obrazu będziemy wykorzystywać osiem różnych aplikacji. Co prawda jednocześnie i tak na smartfonie możemy podglądać obraz tylko z jednej kamery, ale jest różnica mieć jeden program a osiem. Najczęściej podczas takiego podglądu możemy wykonać zdjęcie i np. poprowadzić rozmowę – o ile kamera dysponuje opcją dwustronnego przesyłania dźwięku.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 29 20171218 1767028292

Wybór programu do obsługi kamery

Przyznam, że aplikacja do zarządzania systemem Dione, jest najlepszą aplikacją, z jaką miałem do tej pory do czynienia w przypadku systemów bezpieczeństwa. Pomijam to, że jest to aplikacja mobilna pozwalająca za pośrednictwem smartfona skonfigurować cały system. Jednak mały ekran telefonu narzuca spore ograniczenia, z którymi projektant aplikacji bardzo dobrze sobie poradził. Informacje są dobrze rozmieszczone, to co istotne jest wyróżnione a menu jest dobrze rozplanowane. Funkcjonalność aplikacji można opanować dosłownie w kilka minut. Podłączenie i skonfigurowanie urządzeń (o ile wie się, jak je włączyć) trwa chwilę. Więcej czasu zajmuje montaż czujników i ustawienie ich w taki sposób, by swoim zasięgiem obejmowały wymagany obszar. Więcej czasu zajmuje konfiguracja i udostępnienie podglądu z kamery. I to jest słaba strona systemu, chociaż jeszcze raz podkreślę – nie ma ograniczenia na to, jakie kamery zastosujemy. Duża uniwersalność ma niestety swój koszt.
W przypadku wzbudzenia alarmu, sygnał dźwiękowy jest generowany zarówno przez centralkę, jak i smartfon. W przypadku tego ostatniego nie pomoże ściszenie dźwięku – syrena alarmowa i tak się uruchomi. Pomimo tego, że generowany dźwięk jest głośny, nie wibruje w uszach, nie wzbudza dyskomfortu.

bezprzewodowy system alarmowy dion basic 30 20171218 1283242872

Widok z kamery

Dodam, że producent przygotował szczegółową instrukcję konfiguracji i montażu systemu. Ponieważ jest to produkt polski, zarówno aplikacja, jak i instrukcje są w naszym ojczystym języku, co dodatkowo ułatwia uruchomienie.
Na koniec wspomnę jeszcze o zasilaniu. Centralka została wyposażona w baterię podtrzymująca działanie systemu w przypadku odcięcia zasilania z sieci elektrycznej. W specyfikacji producent napisał, że bateria wytrzymuje 12 godzin. W moim przypadku, po odcięciu zasilania, przy połączeniu ze wspomnianymi wcześniej czujnikami, centrala działała przez ponad 18 godzin. Oczywiście zasygnalizowała brak zasilania – diodą na wyświetlaczu oraz odpowiednim sygnałem na komórce – ale dalej działała. Duży plus dla producenta za taki margines bezpieczeństwa.