In de huidige maatschappij is het beheer van huishoudelijk afval een belangrijk thema geworden. De impact op het milieu vraagt om slimme oplossingen en bewustwording…